Saara Tamminen

Saara Tamminen

Specialforskare, PhD (Econ.), tjänstledig till 06/2020

Forskningsområden: förhandskonsekvensanalyser tjänstehandel företags heterogenitet

Aktuella projekt: Tjänstehandel och arbetsmarknaden

saara.tamminen@vatt.fi

Saara Tamminen är specialforskare på Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) där hennes specialitet är internationell ekonomi. Hennes forskningsområden omfattar tjänstehandel, företags heterogenitet och konkurrenskraft, handelspolitik, allmänjämviktsmodeller och förhandskonsekvensanalyser. För närvarande fokuserar hon på tjänstehandel och energibeskattning.

Saara har arbetat på VATT sedan 2011. Hon har PhD från universitetet i Utrecht i Nederländerna.

Saara är tjänstledig till 06/2020.

Utvalda artiklar Utvalda artiklar

Tamminen, S. (2016) Regional effects or none? Firms’ profitability during the Great Recession in Finland. Papers in Regional Science, 96(1): 33-59.

Tamminen, S. (2014) Heteregeneous firms, mark-ups and income inequality. Tjalling C. Koopmans Dissertation Series, USE 023, ISBN 978-94-91870-09-5, Utrecht University. (PhD dissertation)

Tamminen, S. and Chang, H-H. (2013) Firm and sectoral heterogeneity in mark-up variability. Journal of International Trade and Economic Development, 22(1): 140-159.

VATT Working Papers VATT Working Papers

De senaste policy analys -artiklarna De senaste policy analys -artiklarna