Antti Simola

Antti Simola

Forskare, AFM

Forskningsområden: evolutionary economics ekonometri energi klimatpolitik tillväxtteorier naturresursekonomi lantbrukspolitik ekonomisk modellering miljö miljöekonomi

antti.simola@vatt.fi

Tel. +358 295 519 448

Antti Simola är forskare på Statens ekonomiska forskningsinstitut (VATT). Han forskar i miljö- och energifrågor och har också satt sig in i regionpolitiska frågor. I sin aktuella forskning undersöker han de skadliga hälsoeffekterna av förorening i vattendragen och därav följande samhällsekonomiska kostnader.

Antti skriver en doktorsavhandling vid Helsingfors universitet om beteendeeffekterna av gårdsstödssystemet. Han har också tidigare arbetat på forskningscentret Centre of Policy Studies.

Utvalda artiklar

Assmuth, T., Simola, A., Pitkänen, T., Lyytimäki, J. and Huttula, T. (2016). Integrated frameworks for assessing and managing health risks in the context of managed aquifer recharge with river water. Integrated environmental assessment and management, 12: 160–173.

Simola, A. (2015). Intensive margin of land use in CGE models–Reviving CRESH functional form. Land Use Policy, 48: 467-481.

VATT Working Papers