Antti Simola

Antti Simola

Forskare, AFM

Forskningsområden: evolutionary economics ekonometri energi klimatpolitik tillväxtteorier naturresursekonomi lantbrukspolitik ekonomisk modellering miljö miljöekonomi

antti.simola@vatt.fi

Tel. +358 295 519 448

Antti Simola är forskare på Statens ekonomiska forskningsinstitut (VATT). Han forskar i miljö- och energifrågor och har också satt sig in i regionpolitiska frågor. I sin aktuella forskning undersöker han de skadliga hälsoeffekterna av förorening i vattendragen och därav följande samhällsekonomiska kostnader.

Antti skriver en doktorsavhandling vid Helsingfors universitet om beteendeeffekterna av gårdsstödssystemet. Han har också tidigare arbetat på forskningscentret Centre of Policy Studies.