Antti Simola

Antti Simola

Specialforskare, AFD

Forskningsområden: evolutionary economics ekonometri energi klimatpolitik tillväxtteorier naturresursekonomi lantbrukspolitik ekonomisk modellering miljö miljöekonomi

[email protected]

Tel. +358 295 519 448

Antti Simola är specialforskare på Statens ekonomiska forskningsinstitut (VATT). Han forskar i miljö- och energifrågor och har också satt sig in i regionpolitiska frågor. I sin aktuella forskning undersöker han de skadliga hälsoeffekterna av förorening i vattendragen och därav följande samhällsekonomiska kostnader.

Antti har tagit en doktorsexamen vid Helsingfors universitets Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Han forskade in hans forskningsarbete de markanvändningeffekterna av gårdsstödssystemet. Han har också tidigare arbetat på forskningscentret Centre of Policy Studies.