Antti Simola

Antti Simola

Specialforskare, AFD, tjänstledig till 03/2023

Forskningsområden: evolutionary economics ekonometri energi klimatpolitik tillväxtteorier naturresursekonomi lantbrukspolitik ekonomisk modellering miljö miljöekonomi jordbruks

[email protected]

Energi-, klimat- och miljöpolitik

Visa forskarens sida

Antti Simola är specialforskare på Statens ekonomiska forskningsinstitut (VATT). Han forskar i miljö- och energifrågor och har också satt sig in i regionpolitiska frågor. I sin aktuella forskning undersöker han de skadliga hälsoeffekterna av förorening i vattendragen och därav följande samhällsekonomiska kostnader.

Antti har tagit en doktorsexamen vid Helsingfors universitets Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Han forskade in hans doktorsavhandling (2019) de markanvändningeffekterna av gårdsstödssystemet. Han har också tidigare arbetat på forskningscentret Centre of Policy Studies.