Mika Kortelainen

Mika Kortelainen

Ledande forskare, ED

Forskningsområden: offentlig ekonomi utbildningsekonomi hälsoekonomi konsekvensutredning kvasi-experimentella inställningar sjukvårdsfinansiering hälso- och sjukvårdsreformer

Aktuella projekt: Skills, Education and the Future of Work Lääkkeiden hinnat, lääkkeiden markkinoille tulo ja lääkemarkkinoiden sääntely Neurogenomics Finland Terveydenhuollon informaatiojärjestelmien vaikutukset Kannustimet ja kilpailu terveyspalvelujen tuotannossa

[email protected]

Tel. +358 295 519 421

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Mika Kortelainen är professor i hälsoekonomi på institutionen för företagsekonomi vid Åbo universitetets handelshögskola och ledande forskare på VATT. Han är även docent i ekonomi vid Helsingfors universitet. Mikas specialområden är hälsoekonomi, utbildningsekonomi och tillämpad mikroekonometri. I sin pågående forskning fokuserar Mika bland annat på effekter av datasystemen inom hälsovården, konsekvenser av att hälsocentralsamkommuner upplöses samt utbildningsval.

Mika har arbetat på VATT sedan 2011. Han har tidigare varit föreläsare och biträdande professor vid Manchester University samt Research Fellow vid Aston Business School i Birmingham. Mika doktorerade vid Joensuu universitet 2008. Han har handlett och granskat flera avhandlingar i ekonomi.