Kristiina Huttunen är forskningsprofessor inom offentlig service och lokal offentlig ekonomi. Hon är forskare inom arbetsekonomi. Kristiina har bland annat satt sig in i hur olika ekonomiska chocker, till exempel om en av föräldrarna förlorar sitt jobb, påverkar familjens beslut att skaffa barn eller flytta. Hennes andra aktuella forskningsområde är hemvårdsstödets inverkan på mödrarnas yrkeskarriärer och barnens utveckling, samt effekterna av antagning till utbildning på andra stadiet på ungdomars utslagnings- och brottslighetsrisk.

Kristiina doktorerade i ekonomi vid Helsingfors universitet 2005. Hon kom till VATT från institutionen för ekonomi vid Aalto-universitetets handelshögskola, där hon varit akademiforskare sedan 2014 och forskardoktor 2011–2014. Tidigare har hon arbetat som äldre forskare vid Löntagarnas forskningsinstitut (2007-2010) och som postdoktoral forskare vid Uppsala universitet (2005-2007).

Kristiina har gedigen internationell erfarenhet bland annat som gästforskare på MIT i Boston och, det senaste, som gästföreläsare på University College London. Hon är research fellow i forskningsnätverket IZA.

 

Utvalda artiklar

Kristiina Huttunen, Tuomas Pekkarinen, Roope Uusitalo, Hanna Virtanen (2023). Lost boys? Secondary education and crime. Journal of Public Economics. Volume 218. Open Access.

Peter Fredriksson, Kristiina Huttunen, Björn Öckert (2022). School starting age, maternal age at birth, and child outcomes. Journal of Health Economics, Volume 84, 2022.

Huttunen, K., Pesola, H. (2022). COVID-19 and labour market outcomes by gender in Finland. Nordic Economic Policy Review 2022: COVID-19 Effects on the Economy in the Nordics.

Kristiina Huttunen and Stefano Lombardi (2021) Mortality inequality in Finland, Fiscal Studies, Volume 42, Issue 1. Special Issue on the Evolution of Mortality Inequality in 11 OECD Countries, 1990–2018: A Geographical Approach.

Hannes Schwandt, Janet Currie, Marlies Bär, James Banks, Paola Bertoli, Aline Bütikofer, Sarah Cattan, Beatrice Zong-Ying Chao, Claudia Costa, Libertad Gonzalez, Veronica Grembi, Kristiina Huttunen, René Karadakic, Lucy Kraftman, Sonya Krutikova, Stefano Lombardi, Peter Redler, Carlos Riumallo-Herl, Ana Rodríguez-González, Kjell Salvanes, Paula Santana, Josselin Thuilliez, Eddy van Doorslaer, Tom Van Ourti, Joachim Winter, Bram Wouterse, and Amelie Wuppermann (2021) Inequality in mortality between Black and White Americans by age, place, and cause and in comparison to Europe, 1990 to 2018, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 118(40).

Huttunen, K., Møen, J. and Salvanes, K. G. (2018) Job Loss and Regional Mobility Journal of Labor Economics, 36(2): 479-500.

Huttunen, K. and Kellokumpu, J. (2016) The Effect of Job Displacement on Couples' Fertility Decisions Journal of Labor Economics, 34(2): 403-442.

Huttunen, K., Pirttilä, J. and Uusitalo, R. (2013) The Employment Effects of Low-Wage Subsidies Journal of Public Economics, 97: 49-60.

Huttunen, K., Møen, J. and Salvanes, K. G (2011) How Destructive Is Creative Destruction? Effects Of Job Loss On Job Mobility, Withdrawal And Income Journal of the European Economic Association, 9(5): 840-870.

Huttunen, K. (2007) The Effect of Foreign Acquisition on Employment and Wages: Evidence from Finnish Establishments The Review of Economics and Statistics, 89(3): 497-509.