Jarkko Harju är professor i nationalekonomi vid Tammerfors universitet och forskningsprofessor på deltid vid VATT:s forskargrupp för social trygghet, beskattning och inkomstfördelning.
 
Jarkkos forskning behandlar effekterna av beskattning och social trygghet på val och beslut som fattas av individer och företag. I sina nyligen genomförda forskningsprojekt har han bland annat undersökt momsens effekter på konsumentpriser och efterfrågan samt effekterna av sociala avgifter för entreprenörer på affärsverksamheten. 

Jarkkos pågående forskningsprojekt har en stark koppling till förståelse av företags beteende och hur beskattning och olika administrativa gränser och kostnader påverkar etableringen och utvecklingen av företag under hela deras livscykel. I hans forskning ligger fokus dessutom på hur den sociala tryggheten och skatteincitamenten påverkar människors arbetsutbudsbeslut och välfärd. Ett centralt tema i Harjus framtida forskning är även att granska effekterna av skatterna för bilism på bilbeståndet och antalet körda kilometer.

På VATT har Jarkko varit forskare 2008–2015, specialforskare 2015–2019 och ledande forskare sedan april 2019. Jarkko var gästforskare vid University College i London 2010–2011. Dessutom har Harju varit gästforskare vid University of Berkeley i Kalifornien 8/2017‒8/2018 och Stanford University 1/2018‒3/2018. Han doktorerade i ekonomi vid Åbo universitet 2013.