Jarkko Harju

Jarkko Harju

Forskningsprofessor, PhD

Forskningsområden: beteendeeffekter social trygghet beskattning

[email protected]

Tel. +358 295 519 410

Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

Visa forskarens sida

Jarkko Harju är forskningsprofessor på Statens ekonomiska forskningscentral (VATT). Hans forskningsområde är beskattningens och den sociala trygghetens påverkan på individers och företags val och beslut. I sina senaste forskningsprojekt har han undersökt bland annat mervärdesbeskattningens effekter på konsumentpriserna och efterfrågan samt effekterna av företagarnas socialskyddsavgifter på företagsverksamheten.

Harjus pågående forskningsprojekt har en stark koppling till förståelse av företags beteende och hur beskattning och olika administrativa gränser och kostnader påverkar etableringen och utvecklingen av företag under hela deras livscykel. I hans forskning ligger fokus dessutom på hur den sociala tryggheten och skatteincitamenten påverkar människors arbetsutbudsbeslut och välfärd. Ett centralt tema i Harjus framtida forskning är även att granska effekterna av skatterna för bilism på bilbeståndet och antalet körda kilometer.

På VATT har Jarkko varit forskare 2008–2015, specialforskare 2015–2019 och ledande forskare sedan april 2019. Jarkko var gästforskare vid University College i London 2010–2011. Dessutom har Harju varit gästforskare vid University of Berkeley i Kalifornien 8/2017‒8/2018 och Stanford University 1/2018‒3/2018. Han doktorerade i ekonomi vid Åbo universitet 2013.