Essi Eerola

Essi Eerola

Forskningsdirektör, D.Soc.Sc., tjänstledig till 14.2.2023

Forskningsområden: bostadsmarknad bostadspolitik social trygghet beskattning

Essi Eerola svarar för den vetenskapliga ledningen av forskningen på VATT, inklusive den strategiska planeringen och utvecklingen av forskningsverksamheten. Forskningsdirektörens centrala uppgiftsområden är relationerna till VATT:s intressenter och anskaffningen av extern forskningsfinansiering.  

Essis specialområden är beskattning, bostadsmarknad och bostadspolitik och hon har varit ledande ekonom på VATT sedan 2008. Hon var tjänstledig från VATT 2015–2016 och arbetade då som rådgivare på forskningsenheten vid Finlands Banks avdelning för penningpolitik och forskning.

Essi är politices doktor från Institutionen för nationalekonomi vid Helsingfors universitet 2003. Från 2003 till 2008 verkade hon på Helsingfors universitet först som postdoktoral forskare och senare som lektor och visstidsanställd professor på Institutionen för ekonomi.