Sara Alhola

Sara Alhola

Biträdande forskare, M.Sc.

Datarum

Sara Alhola arbetar som biträdande forskare på Datahuone, främst i gruppen för miljö och energi. Hon har en magisterexamen från University of Groningen i Nederländerna och från Lunds universitet i Sverige med inriktning på utvecklingsekonomi.