Kommunanställda i fullmäktige medför ökade kostnader för kommunerna

Kommunens utgifter ökar när kommunens anställda blir invalda i fullmäktige. En ökning av en fullmäktigeplats för kommunanställda ökar kommunens årliga utgifter med i genomsnitt en procent.

Detta framgår av en färsk undersökning som gjorts av forskare från VATT och universiteten i Jyväskylä, Leuven och Stockholm.

Enligt undersökningen är effekten dessutom sektorspecifik. Fullmäktige som är kommunanställda inom hälso- och sjukvården ökar utgifterna inom hälso- och sjukvården, men inte kommunens övriga utgifter. På motsvarande sätt ökar fullmäktigeplatser för kommunanställda inom de övriga sektorerna de övriga utgifterna, men har ingen effekt på hälso- och sjukvårdsutgifterna.

Kommunanställda är en betydande befolkningsgrupp, som i likhet med alla andra även deltar i det politiska livet. Exempelvis i kommunfullmäktige valda mellan 1996 och 2012 tog kommunanställda i medeltal 26 procent av platserna.

Kommunanställda som ledamöter i kommunfullmäktige kan leda till intressekonflikter eftersom de i fullmäktige, åtminstone indirekt, är involverade i beslut som gäller deras arbetsplatser och arbetsförhållanden. Å andra sidan kan kommunanställda bidra till kvaliteten på besluten genom sin expertis på hur servicen inom deras sektor kan ordnas på ett rationellt och effektivt sätt.

”Det skulle dock bli en överraskning om de extra utgifterna fördelades på ett optimalt sätt. Enligt vår utredning ökar en kommunanställd utgifterna bara inom sin egen sektor. Det är svårt att se varför just den egna sektorn behöver mest finansiering”, säger Janne Tukiainen, som är specialforskare på VATT.

Utredningen utgår från den naturliga testuppställning som uppkommer när den slutliga utgången i kommunalval avgörs med liten marginal. Detta innebär i praktiken att den variation i andelen kommunanställda i fullmäktige som utnyttjas i den aktuella undersökningen beror på kampen om de sista platserna på partilistorna som avgörs med några rösters marginal eller, vid lika röstetal, genom lottdragning. Testuppställningen garanterar att resultatet kan tolkas som ett kausalförhållande.

Tutkimus:

Public Employees as Politicians: Evidence from Close Elections
VATT Working papers 78

Lisätiedot:

Janne Tukiainen, erikoistutkija, puh. 0295 519 451, janne.tukiainen (at) vatt.fi
Tuukka Saarimaa, erikoistutkija, puh. 0295 519 444, tuukka.saarimaa (at) vatt.fi