Janne Tukiainen

Janne Tukiainen

Ledande forskare, PD

Forskningsområden: röstning auktioner offentlig upphandling karteller kommunsammanslagningar kommunal ekonomi mikroekonometriska metoder politisk representation politik och nationalekonomi valsystem

[email protected]

Tel. +358 295 519 451

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Janne Tukiainen är professor i ekonomi vid Åbo universitet, ledande forskare på VATT och docent vid institutionen för ekonomi vid Helsingfors universitet. Janne har tidigare jobbat som gästande professor vid LSE (Visiting Associate Professor 2016–2018 och Visiting Professor 2018–2019, London School of Economics and Political Science, the Department of Government). Han har tidigare även arbetat vid Helsingfors universitet och på HECER. Han har också varit gästforskare vid Finlands Bank och flera utländska universitet (ECARES, LSE, Warwick, ETH Zurich).

Janne disputerade för politices doktorsexamen vid Helsingfors universitet 2009. Hans huvudämne var nationalekonomi. I sin doktorsavhandling undersökte han empiriska frågeställningar inom konkurrensekonomi, särskilt auktioner och offentlig upphandling. Under de senaste åren har Janne utvidgat sitt forskningsområde till politisk ekonomi. Han har bland annat undersökt de ekonomiska och politiska effekterna av kommunsammanslagningar samt röstningsbeteendet och dess konsekvenser. För närvarande är politiskt urval och valsystem samt offentliga upphandlingar bland hans främsta intressen. Jannes vetenskapliga publikationer omspänner konkurrensekonomi, offentlig ekonomi, mikroekonometri och politisk forskning.

Janne har deltagit aktivt i de ekonomivetenskapliga institutionernas fortbildningsverksamhet i Åbo och inom ramen för KAVA, HECER och Helsinki GSE i Helsingfors. Han har organiserat forskningsseminarier för forskarstuderande och deltagit i handledningen av flera doktorsavhandlingar. Janne har undervisat i konkurrensekonomi, offentlig ekonomi, politisk forskning och mikroekonometri vid flera universitet både i Finland och utomlands.

Utöver den akademiska forskningen har Janne skrivit flera rapporter som underlag för politiska beslut med anknytning till bland annat kommunal ekonomi och offentliga upphandlingar. Han har också deltagit aktivt i mediedebatten kring dessa teman. Han har varit sakkunnig bland annat i rättegångar om asfalt- och skogsindustrikarteller samt underprissättning inom mjölkbranschen. Janne är Associate Editor för tidskriften International Tax and Public Finance (2017–) och editor för tidskriften Journal of the Finnish Economic Association (2020–).