Heidi Kuusinen

Heidi Kuusinen

Tutkimusapulainen

Tutkimusaiheet: julkiset hankinnat julkistalous kustannustehokkuus

Käynnissä olevat projektit: Yhteishankintojen kustannusvaikuttavuus -hanke

[email protected]

Puhelin: +358 295 519 520

Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalous

Näytä tutkijan oma sivu

Heidi työskentelee tutkimusapulaisena Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalous -tutkimusryhmässä. Hän on mukana Yhteishankintojen kustannusvaikuttavuus -hankkeessa. Heidi suorittaa maisterin tutkintoa Turun yliopistossa ja aloittaa pro gradu -tutkielmansa syksyllä 2022.