TIEDOTE 23.9.2022

VATT: Hallituksen exit-veroluonnos – hallinnoinnin kustannukset suuret ja verotuotot pienet

VATT: Hallituksen exit-veroluonnos – hallinnoinnin kustannukset suuret ja verotuotot pienet

Hallitus valmistelee esitystä, jolla myös Suomessa otettaisiin käyttöön ns. exit-vero maastamuuton seurauksena verottamatta jäävästä arvonnoususta. VATT:n tuoreen lausunnon mukaan uusi exit-vero koskettaisi vain pientä määrää verovelvollisia, sen tuotto jäisi vähäiseksi ja vaihtelisi voimakkaasti eri vuosien välillä. VATT:n mukaan uuden veron hallinnolliset kustannukset olisivat verotuottoihin nähden todennäköisesti suuret.

TIEDOTE 13.9.2022

Tutkimus: Sosiaaliturva- ja verojärjestelmä pienensivät koronakriisin vaikutuksia tuloeroihin

Tutkimus: Sosiaaliturva- ja verojärjestelmä pienensivät koronakriisin vaikutuksia tuloeroihin

Koronakriisin taloudelliset vaikutukset eivät kohdentuneet tasaisesti kaikkiin kansalaisryhmiin. Työllisyys ja palkkasumma vähenivät erityisen paljon alle 25-vuotiaiden ryhmässä ja muutamilla palvelualoilla. Koko väestön tasolla sosiaaliturva- ja verojärjestelmä tasoittivat merkittävästi koronakriisin vaikutuksia tuloeroihin. Tiedot käyvät ilmi valtioneuvoston teettämästä tutkimuksesta, jonka toteuttivat VATT:n ja Laboren tutkijaryhmät.

TIEDOTE 1.9.2022

VATT:n tutkimus: Yhteisöveron lasku ei lisännyt investointeja, mutta vauhditti pienten osakeyhtiöiden kasvua

VATT:n tutkimus: Yhteisöveron lasku ei lisännyt investointeja, mutta vauhditti pienten osakeyhtiöiden kasvua

Suomessa alennettiin yhteisöverokantoja vuosina 2012-2014 yhteensä kuusi prosenttiyksikköä eli 26 prosentista 20 prosenttiin. Veronalennusten yhtenä tavoitteena oli lisätä investointeja, mutta VATT:n tutkijaryhmän tuoreen tutkimuksen mukaan tämä tavoite ei toteutunut pienissä ja keskisuurissa osakeyhtiöissä, joita on yli 90 prosenttia kaikista Suomen yrityksistä.

BLOGI 11.8.2022

Harjoittelijan blogi: Hiiliverotuksen oikeudenmukaisuuskysymykset pitäisi huomioida talouspolitiikassa

Harjoittelijan blogi: Hiiliverotuksen oikeudenmukaisuuskysymykset pitäisi huomioida talouspolitiikassa

Erilaisilla hiiliverojärjestelmillä voidaan tasata hiiliverojen tulonjakovaikutuksia eri asemassa oleville kansalaisille. Yhtä ainoaa oikeaa mallia ei ole, sillä aina on tehtävä kompromisseja. Päästöjen vähentämiseen liittyvien vaikeiden valintojen edessä on kuitenkin tärkeää, että verotukseen liittyvät kompromissit ymmärretään, ja niistä keskustellaan, kun tehdään talouspoliittisia päätöksiä.

VATT-Seminaari

15 joulukuuta 2022

Tuomas Matikka (VATT)

TBA

Klo 10.30-11.30 (Economicum)

VATT-Seminaari

08 joulukuuta 2022

Arizo Karimi (Uppsala University)

TBA

Klo 10.30-11.30 (Economicum)

VATT-Seminaari

01 joulukuuta 2022

Leena Savolainen (VTV)

The size of the automatic fiscal stabilizers in Finland 1990-2020

Klo 10.30-11.30 (Economicum)

VATT-Seminaari

24 marraskuuta 2022

Davide Cerruti (ETH Zürich)

TBA

Klo 10.30-11.30 (Economicum)

VATT-Seminaari

17 marraskuuta 2022

Katrin Millock (Paris School of Economics)

TBA

Klo 10.30-11.30 (Economicum)

VATT-Seminaari

10 marraskuuta 2022

Ilpo Kauppinen (VATT)

TBA

Klo 10.30-11.30 (Economicum)

VATT-Seminaari

03 marraskuuta 2022

Candan Erdemli (University of Barcelona)

TBA

Klo 10.30-11.30 (Economicum)

VATT-Seminaari

27 lokakuuta 2022

Pablo Warnes (Aalto University)

TBA

Klo 10.30-11.30 (Economicum)

VATT-Seminaari

06 lokakuuta 2022

Ning Zhang (Oxford University)

TBA

Klo 10.30-11.30 (Economicum)

VATT-Seminaari

29 syyskuuta 2022

Matthew Lindquist (SOFI Stockholm University)

Are Entrepreneurs More Upwardly Mobile?

Klo 10.30-11.30 (Economicum)

VATT-Seminaari

22 syyskuuta 2022

Ran Sun Lyng (Tampere University)

Job Amenities in the Market for CEOs

Klo 10.30-11.30 (Economicum)