TUTKIMUS 22.6.2022

VATT osaksi Tulanet-verkostoa

VATT osaksi Tulanet-verkostoa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT liittyi Tulanet-verkostoon kesäkuun alussa. Valtion tutkimuslaitosten yhteenliittymässä on nyt kymmenen laitosta, jotka tekevät aktiivista yhteistyötä asiantuntijoista organisaatioiden johtoon. Tulanet toimii myös tutkimuslaitosten yhteisenä äänenä tutkimuspolitiikkaan ja tutkimusjärjestelmiin liittyvässä kehittämistyössä. VATT tuo mukanaan uusia näkökulmia ja vahvistaa laitosten yhteistyötä entisestään.

TIEDOTE 21.6.2022

Työryhmä: Sähkönsiirron kuluttajahintaa ohjaava valvontamalli kaipaa päivitystä

Työryhmä: Sähkönsiirron kuluttajahintaa ohjaava valvontamalli kaipaa päivitystä

Työvoima- ja elinkeinoministeriö (TEM) asetti tammikuussa 2021 akateemisen työryhmän antamaan lausunnon sähkönsiirron ja -jakelun tariffien laskentamenetelmistä. Toukokuussa 2022 valmistuneessa lausunnossa tuodaan esille sähkön jakeluverkkoliiketoiminnan nykyisen valvontamallin ongelmia. Energiavirasto rakentaa mallin itsenäisesti. Valvonta toteutetaan nykyisellään neljän vuoden jaksoissa ja käytettäviä menetelmiä muutetaan tyypillisesti valvontajakson vaihtuessa. Seuraavan valvontajakson alkuun on puolitoista vuotta eli muutokset malliin pitäisi saada tehtyä ennen kesää 2023.