TIEDOTE 3.10.2022

Tutkijat: Liikenteen päästötavoitteita ei saavuteta – tarvitaan lisätoimia ja kokeiluja

Tutkijat: Liikenteen päästötavoitteita ei saavuteta – tarvitaan lisätoimia ja kokeiluja

Suomessa liikenteen päästöt ovat viidennes kaikista päästöistä. Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja päästä 2045 kokonaan päästöttömään liikenteeseen. Tutkimustiedon perusteella kaikki tavoitteet eivät tule toteutumaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan lisätoimia ja kokeiluita, sanovat aiheeseen erikoistuneet VATT:n tutkijat, tutkimusprofessori Tuomas Kosonen ja johtava tutkija Marita Laukkanen.

TIEDOTE 23.9.2022

VATT: Hallituksen exit-veroluonnos – hallinnoinnin kustannukset suuret ja verotuotot pienet

VATT: Hallituksen exit-veroluonnos – hallinnoinnin kustannukset suuret ja verotuotot pienet

Hallitus valmistelee esitystä, jolla myös Suomessa otettaisiin käyttöön ns. exit-vero maastamuuton seurauksena verottamatta jäävästä arvonnoususta. VATT:n tuoreen lausunnon mukaan uusi exit-vero koskettaisi vain pientä määrää verovelvollisia, sen tuotto jäisi vähäiseksi ja vaihtelisi voimakkaasti eri vuosien välillä. VATT:n mukaan uuden veron hallinnolliset kustannukset olisivat verotuottoihin nähden todennäköisesti suuret.

TIEDOTE 13.9.2022

Tutkimus: Sosiaaliturva- ja verojärjestelmä pienensivät koronakriisin vaikutuksia tuloeroihin

Tutkimus: Sosiaaliturva- ja verojärjestelmä pienensivät koronakriisin vaikutuksia tuloeroihin

Koronakriisin taloudelliset vaikutukset eivät kohdentuneet tasaisesti kaikkiin kansalaisryhmiin. Työllisyys ja palkkasumma vähenivät erityisen paljon alle 25-vuotiaiden ryhmässä ja muutamilla palvelualoilla. Koko väestön tasolla sosiaaliturva- ja verojärjestelmä tasoittivat merkittävästi koronakriisin vaikutuksia tuloeroihin. Tiedot käyvät ilmi valtioneuvoston teettämästä tutkimuksesta, jonka toteuttivat VATT:n ja Laboren tutkijaryhmät.

TIEDOTE 1.9.2022

VATT:n tutkimus: Yhteisöveron lasku ei lisännyt investointeja, mutta vauhditti pienten osakeyhtiöiden kasvua

VATT:n tutkimus: Yhteisöveron lasku ei lisännyt investointeja, mutta vauhditti pienten osakeyhtiöiden kasvua

Suomessa alennettiin yhteisöverokantoja vuosina 2012-2014 yhteensä kuusi prosenttiyksikköä eli 26 prosentista 20 prosenttiin. Veronalennusten yhtenä tavoitteena oli lisätä investointeja, mutta VATT:n tutkijaryhmän tuoreen tutkimuksen mukaan tämä tavoite ei toteutunut pienissä ja keskisuurissa osakeyhtiöissä, joita on yli 90 prosenttia kaikista Suomen yrityksistä.

VATT-Seminaari

15 joulukuuta 2022

Tuomas Matikka (VATT)

TBA

Klo 10.30-11.30 (Economicum)

VATT-Seminaari

08 joulukuuta 2022

Arizo Karimi (Uppsala University)

TBA

Klo 10.30-11.30 (Economicum)

VATT-Seminaari

01 joulukuuta 2022

Leena Savolainen (VTV)

The size of the automatic fiscal stabilizers in Finland 1990-2020

Klo 10.30-11.30 (Economicum)

VATT-Seminaari

24 marraskuuta 2022

Davide Cerruti (ETH Zürich)

TBA

Klo 10.30-11.30 (Economicum)

VATT-Seminaari

17 marraskuuta 2022

Katrin Millock (Paris School of Economics)

TBA

Klo 10.30-11.30 (Economicum)

VATT-Seminaari

10 marraskuuta 2022

Ilpo Kauppinen (VATT)

TBA

Klo 10.30-11.30 (Economicum)

VATT-Seminaari

03 marraskuuta 2022

Candan Erdemli (University of Barcelona)

TBA

Klo 10.30-11.30 (Economicum)

VATT-Seminaari

27 lokakuuta 2022

Pablo Warnes (Aalto University)

TBA

Klo 10.30-11.30 (Economicum)

VATT-Seminaari

06 lokakuuta 2022

Ning Zhang (Oxford University)

Parental Death Penalty: Effects of Losing a Parent on Labor Market Outcomes and Gender Inequalities

Klo 10.30-11.30 (Economicum)