Skip to content

Sähköautoilun edistämisen ohjauskeinot (Ilmastopaneeli)

Julkaisu: Ilmastopaneelin Policy Brief 2018

Päiväys: 13.8.2018

Tiivistelmä

Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaan tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen tulisi laskea puoleen vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Sähköautoilu tuottaa vähemmän päästöjä kuin polttomoottoriautoilla ajaminen. Sähköautojen määrää tulisi kuitenkin kasvattaa nykyisestä huomattavasti, jotta päästövähennyksille asetetut tavoitteet toteutuisivat. Tämä policy brief tarkastelee sähköautoilun edistämisen ohjauskeinoja taloustieteellisen tutkimuksen valossa ja antaa tutkimukseen perustuvia suosituksia sähköautoilun edistämiseksi.

Tutkimuksen pääteemat: Ympäristö, energia ja ilmastopolitiikka

Asiasanat:
climate change climate policy energy energy consumption energy policy environment policy instruments environmental impacts environmental policy fuel taxes households policy instruments policy measures taxation transport