Common or Own Goals: Reforming the Financing of the European Union (VNK)

Tekijät: Seppo Kari, Niku Määttänen, Olli Ropponen, Saara Tamminen, Tarmo Valkonen

Julkaisu: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 29/2018

Päiväys: 3.4.2018

Tiivistelmä

Tämä tutkimus arvioi EU:n budjettirahoituksen uudistamista koskevaa ns. Montin raporttia ja analysoi tulonlähteiksi ehdotettuja uusia omia varoja optimaalisen verotuksen ja fiskaalisen federalismin näkökulmasta. Montin raportti korostaa näiden kriteerien sijaan EU:n tavoitteita ja epätarkasti kuvattua EU:n lisäarvoa omien varojen valinnassa. Myös ehdotetun uudistuksen ja kansallisten toimien koordinaatio jää vähälle huomiolle. Arviomme mukaan EU:n mahdollinen lisäarvo verotuksessa liittyy veropohjien liikkuvuuteen sekä tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksiin. Suosittelemme siksi yritys- ja ympäristöverojen pohjien harmonisointia ja minimiveroasteita rahoitusuudistuksen tuloksista riippumatta. Uudistuksessa tulisi minimissään poistaa monimutkainen ALV-pohjainen oma vara, samoin kuin maakohtaiset korjaukset. Uusista omista varoista lupaavimpia ovat päästökauppaa täydentävä hiilidioksidivero, harmonisoitu yhteisövero CCCTB ja finanssisektorin arvonlisän vero FAT.

Tutkimuksen pääteemat: Yritystoiminnan sääntely ja kansainvälinen talous

Asiasanat:
optimaalinen verotus

ISBN: 978-952-287-533-4 (pdf)