Eriarvoisuuden kehitys Suomessa: Deaton Review -maaraportti Suomesta

Hankkeen ajankohta : 2020 - Käynnissä

Projekti on osa Institute for Fiscal Studies’in tutkimushanketta The IFS Deaton Review: Inequalities in the 21st Century ja Deaton Review Country Studies: A Trans-Atlantic Comparison of Inequalities in Incomes and Outcomes over Five Decades -hanketta.

kaupunkinäkymä

Hankekokonaisuudet tarkastelevat eriarvoisuuden kehitystä eri näkökulmista pitkällä aikavälillä 17 länsimaassa, keskittyen työllisyyden, koulutuksen, työtulojen ja kotitalouden kokoonpanon vaikutuksiin. Hankkeessa luodaan yhtenäinen tutkimuskehikko, mikä mahdollistaa eriarvoisuuden tason ja kehityksen vertailun eri maiden välillä. VATT:n hankkeessa tutkitaan eriarvoisuuden kehitystä Suomessa viime vuosikymmenien aikana aina 2020-luvun Covid-19-pandemiaan asti, ja osana hankekokonaisuutta eriarvoisuuden kokemus Suomessa asettuu kansainväliseen kontekstiin. Hanke saa rahoitusta Suomen Akatemialta sekä kansainväliseltä tutkimusrahoittajien verkostolta Trans-Atlantic Platform.

Tuuli Paukkeri [email protected]

Marja RiiheläTerhi RavaskaTomi KyyräTuuli Paukkeri Sosiaaliturva, verotus ja tulonjakoSuomen AkatemiaTrans-Atlantic Platform (T-AP)Tulonjako ja eriarvoisuusTuuli Paukkeri