2035Legitimacy: Kansalaiset, legitimiteetti ja Suomen muutos hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi

Hankkeen ajankohta : 2020 - Käynnissä

Tämä VATT:n projekti on osa laajempaa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa 2035Legitimacy-konsortiota.

Tuulivoimala

Konsortion yleisiä tutkimuskysymyksiä ovat seuraavat: Mitkä ovat Suomen suunnitellun hiilineutraaliuteen tähtäävän siirtymän keskeisimmät legitimiteettiin liittyvät haasteet (hyväksyttävyyteen liittyvät haasteet taloustieteen viitekehyksessä) erityisesti yksittäisten kansalaisten näkökulmasta, kun samalla otetaan huomioon yhteisöllisyyden merkitys? Millaiset konkreettiset politiikat ja toimenpiteet auttaisivat vastaamaan näihin haasteisiin ja vahvistamaan hiilineutraaliuteen tähtäävän siirtymän legitimiteettiä?

VATT:n työkokonaisuus käsittelee yksityiskohtaisemmin seuraavia kysymyksiä: 

  1. Miten Suomen ilmastopolitiikka vaikuttaa yksilöihin ja yrityksiin tietyillä toimialoilla? Miten ne pystyvät hillitsemään ilmastopolitiikan haitallisia vaikutuksia? 
  2. Miten yksilöt ja yritykset näkevät näiden ilmastopolitiikkojen legitimiteetin eli hyväksyttävyyden? 
  3. Millaisia jakaantumisvaikutuksia on Suomen liikennesektorin ilmastopolitiikalla, esimerkiksi polttoaineveroilla? Voivatko mahdolliset korvausjärjestelmät lisätä niiden yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä ja legitimiteettiä?

Marita Laukkanen [email protected]

Anna SahariJouko VerhoKimmo OllikkaKimmo PalanneMarita Laukkanen Energia, ilmasto ja ympäristöEnergia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaMarita LaukkanenNostoSosiaaliturva, verotus ja tulonjakoStrateginen tutkimusTulonjako ja eriarvoisuusYmpäristö, energia ja ilmastopolitiikka