Essi Eerola

Essi Eerola

Forskningsdirektör, D.Soc.Sc.

Forskningsområden: bostadsmarknad bostadspolitik beskattning

essi.eerola@vatt.fi

Tel. +358 295 519 407

Essi Eerola svarar för den vetenskapliga ledningen av forskningen på VATT, inklusive den strategiska planeringen och utvecklingen av forskningsverksamheten. Forskningsdirektörens centrala uppgiftsområden är relationerna till VATT:s intressenter och anskaffningen av extern forskningsfinansiering.  

Essis specialområden är beskattning, bostadsmarknad och bostadspolitik och hon har varit ledande ekonom på VATT sedan 2008. Hon var tjänstledig från VATT 2015–2016 och arbetade då som rådgivare på forskningsenheten vid Finlands Banks avdelning för penningpolitik och forskning.

Essi är politices doktor från Institutionen för nationalekonomi vid Helsingfors universitet 2003. Från 2003 till 2008 verkade hon på Helsingfors universitet först som postdoktoral forskare och senare som lektor och visstidsanställd professor på Institutionen för ekonomi.

Utvalda artiklar publicerade i vetenskapliga tidsskrifter Utvalda artiklar publicerade i vetenskapliga tidsskrifter

Eerola, E. and Lyytikäinen, T. (2015) On the role of public price information in housing markets. Regional Science and Urban Economics 53.
     
Eerola, E. and Määttänen, N. (2013) The optimal tax treatment of housing capital in the neoclassical growth model. Journal of Public Economic Theory 15(6).

Eerola, E. and Määttänen, N. (2012) Borrowing constraints and house price dynamics: the case of large shocks. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics 16(3).

VATT Working Papers VATT Working Papers