Anna Sahari

Anna Sahari

Forskare, EM

Forskningsområden: energi hushåll elmarknad

anna.sahari@vatt.fi

Tel. +358 295 519 511

Anna Sahari är forskare på Statens ekonomiska forskningsinstitut (VATT) och doktorand på Institutionen för nationalekonomi vid Aalto-universitetet. Hennes forskningsområde omfattar energikonsumtion, hushållens beteende och elmarknaden. I sin doktorsavhandling undersöker Anna elprisets inverkan på hushållens investeringsbeslut utifrån data om finländska husbyggares val av värmesystem.