FI SV EN
Tuuli Paukkeri

Tuuli Paukkeri

Forskare, EM

Forskningsområden: pensioner sociala förmåner arbetsoförmåga beskattning

tuuli.paukkeri@vatt.fi

Tel. +358 295 519 411

Tuuli Paukkeri är forskare på Statens ekonomiska forskningscentral (VATT). Hon är i färd med att lägga sista handen vid sin doktorsavhandling vid Aalto-universitetets handelshögskola om frågeställningar inom den offentliga ekonomin.

Tuulis specialområde är den sociala tryggheten i Finland. För närvarande forskar hon i utkomststöd, garantipension och invalidpension utifrån data från storskaliga finländska registerdatabaser. Hon undersöker också skatte- och inkomstöverföringssystemets möjligheter att motarbeta fattigdom speciellt i fattiga länder.

Tuuli arbetar på VATT sedan våren 2016, men hon har tidigare deltagit i VATT:s forskningsprojekt kring temat invalidpension. Åren 2011–2015 var hon forskningsassistent vid FN-universitetets institut för forskning om utvecklingsekonomi.

VATT Working Papers VATT Working Papers