Katariina Nilsson Hakkala

Katariina Nilsson Hakkala

Specialforskare, ED

Forskningsområden: utländska direktinvesteringar teknologiska utväckling arbetsmarknad utrikeshandel

Aktuella projekt: The long-term effects of import competition and offshoring on individuals Services trade and employment in heterogeneous firms Firm-level responses to Chinese competition on export markets Knowledge spillovers, multinationals and start-ups

katariina.nilsson-hakkala@vatt.fi

Tel. +358 295 519 434

Katariina Nilsson Hakkala är docent vid Aalto-universitetet och specialforskare på temat Företagsreglering och internationell ekonomi. I sin forskning fokuserar hon främst på utrikeshandelns, direktinvesteringarnas och konkurrensens effekter på arbetstagarna och företagen. Katariina leder det fyraåriga (2015–2019) forskningsprojektet ”The effects of international trade and economic integration on individuals and firms” som finansieras av Finlands Akademi.

Katariina undervisar i internationell ekonomi vid Aalto-universitet samt handleder och granskar avhandlingar. Efter att ha doktorerat i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 2003 har hon arbetat som forskare på Näringslivets forskningsinstitut/Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm och sedan 2008 på VATT. Hon har varit en regelbunden gästforskare vid Köpenhamns universitet (somrarna 2013–2016) samt gästforskare vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors och vid Lunds universitet.

Utvalda artiklar Utvalda artiklar

Nilsson Hakkala, K., Heyman, F. and Sjöholm, F. (2014) Multinational Firms and Job Tasks. European Economic Review, Vol. 66: 248-265.

Bertrand, O., Nilsson Hakkala, K., Norbäck, P-J. and Persson, L. (2012) Should Countries Block Foreign Takeovers of R&D Champions and Promote Greenfield Entry? Canadian Journal of Economics, Vol. 45(3).

Nilsson Hakkala, K., Heyman, F. and Sjöholm, F. (2010) Cross-Border Acquisitions, Multinationals and Wage Elasticities. IFN Working Paper 709, Research Institute for Industrial Economics (IFN), 2007. Review of World Economics /Weltwirtschaftliches Archiv, 146:263-280, 2010.

Nilsson Hakkala, K., Norbäck, P-J. and Svaleryd, H. (2008) Asymmetric Effects of Corruption on FDI: Evidence from Swedish Firms. Working Paper 641, Research Institute of Industrial Economics, Review of Economics and Statistics, 90(4): 627-642. 

VATT Working Papers VATT Working Papers