Janne Niemi

Janne Niemi

Forskare, EM

Forskningsområden: energi internationell handel utvecklingsekonomi allmänjämviktsmodeller miljö

janne.niemi@vatt.fi

Tel. +358 295 519 433

Janne Niemi har varit forskare på VATT sedan 2007. Hans specialområde är allmänjämviktsmodeller för internationell handel. Han har även erfarenhet av forskningsprojekt inom klimat-, energi-, lantbruks- och utvecklingspolitik. Före VATT har Janne arbetat med forskning och politisk analys vid Helsingfors handelshögskola, Förenta nationernas utvecklingsprogram och Utrikesministeriet.

Janne är ekonomie magister från Helsingfors handelshögskola, magister från Toulouse Business School och kandidat i humanistiska vetenskaper från Helsingfors universitet. Han är i färd med att lägga sista handen vid sin doktorsavhandling vid Aalto-universitetets handelshögskola om global handel och utveckling.

Utvalda artiklar Utvalda artiklar

Huan-Niemi, E., Niemi, J., Rikkonen, P., Wuori, O. and Niemi, J. (2017) Anticipating the future of Finnish agrifood sector by using alternative research methods. Journal of Food Products Marketing, 23(5): 489-503.

Huan-Niemi, E., Niemi, J., Rikkonen, P., Wuori, O. and Niemi, J. (2016) Combining quantitative and qualitative research methods to foresee the changes in the Finnish agri-food sector. Futures, 83: 88-99.

Huan-Niemi, E., Niemi, J. and Niemi, J. S. (2010) Global Food Production under Alternative Scenarios. The International Food and Agribusiness Management Review 13(4): 107-136.

De senaste policy analys -artiklarna De senaste policy analys -artiklarna