Aliisa Koivisto

Aliisa Koivisto

Forskare, PM

Forskningsområden: dividentbeskattning reala investeringar skatteomvandling inkomstbeskattning skatteplanering

aliisa.koivisto@vatt.fi

Tel. +358 295 519 504

Aliisa Koivisto är forskare på VATT inom området Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning. Hennes gebit är inkomstbeskattning och hon arbetar för närvarande med projekt kring utdelningsbeskattning. Aliisa är även forskarstuderande i ekonomi vid Helsingfors universitet.