Aliisa Koivisto

Aliisa Koivisto

Forskarassistent, PM

Forskningsområden: dividentbeskattning reala investeringar skatteomvandling inkomstbeskattning skatteplanering

aliisa.koivisto@vatt.fi

Tel. +358 295 519 504

Aliisa Koivisto är biträdande forskare på VATT inom området Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning. Hennes gebit är inkomstbeskattning och hon arbetar för närvarande med projekt kring utdelningsbeskattning. Aliisa är även forskarstuderande i ekonomi vid Helsingfors universitet.