Markus Jäntti

Markus Jäntti

Professor (VATT och Helsingfors universitet), PhD

Forskningsområden: fattigdom social rörlighet inkomstskillnader inkomströrlighet

markus.jantti@vatt.fi

Tel. +358 294 128 723

Markus Jäntti är professor i offentlig ekonomi vid VATT och Helsingfors universitet. Hans forskningsteman omfattar ekonomisk ojämställdhet, fattigdom och ekonomisk rörlighet. Markus har i sitt arbete utgått från internationellt jämförelsematerial med särskild fokus på familjebakgrundens roll för inkomstfördelningen.

Före VATT har Markus varit professor i ekonomi vid Stockholms universitet (2009–2015), Åbo Akademi (2003–2009) och Tammerfors universitet (2000–2003). Dessutom har han varit vetenskaplig direktör för Statistikcentralen, gästforskare och gästprofessor vid University of Michigan, forskare på Finlands Akademi, vid Åbo Akademi och på Löntagarnas forskningsinstitut.

Utvalda artiklar Utvalda artiklar

Jäntti, M., Sierminska, E. and Van Kerm, P. (2015) “Modelling the joint distribution of income and wealth” in: Research on Economic Inequality. Ed. by Thesia I Garner and Kathleen Short. Vol. 23. Emerald Group Publishing Limited

Jäntti, M., Pirttilä, J. and Selin, H. (2015a) Estimating labour supply elasticities based on cross-country micro data: A bridge between micro and macro estimates? Journal of Public Economics 127: 87–99.

Jäntti, M., Kanbur, R., Nyyssölä, M. and Pirttilä, J. (2014) Poverty and Welfare Measurement on the Basis of Prospect Theory. Review of Income and Wealth 60(1): 182–205.

Jäntti, M., Kanbur, R. and Pirttilä, J. (2014) Poverty, Development, and Behavioral Economics. Review of Income and Wealth 60(1): 1–6.

Björklund, A. and Jäntti, M. (2012) How important is family background for labour-economic outcomes? Labour Economics 19(4): 465–474.