Elias Einiö

Elias Einiö

Specialforskare, PhD

Forskningsområden: innovation FoU arbetsekonomi företagsstöd

elias.einio@vatt.fi

Tel. +358 295 519 408

Elias Einiö är specialforskare på Statens ekonomiska forskningscentral (VATT). Hans forskningsområden är innovations- och näringspolitik, arbetsekonomi, produktivitet, teknologi och kompetens samt nätverkseffekter. I sina senaste forskningsprojekt har han undersökt skattestöden till FoU, regionala policyåtgärder och de strukturella förändringarna i efterfrågan på arbetskraft.

Elias är politices doktor från Institutionen för nationalekonomi vid Helsingfors universitet 2010. Han är också forskardocent på forskningscentret CEP vid London School of Economics.

Utvalda artiklar Utvalda artiklar

Einiö, E. (2014) R&D Subsidies and Company Performance: Evidence from Geographic Variation in Government Funding Based on the ERDF Population - Density Rule. Review of Economics and Statistics, 96(4): 710–728.

Dechezleprêtre, A., Einiö, E., Martin, R., Nguyen, K-T., Van Reenen, J. (2016) Do Tax Incentives for Research Increase Firm Innovation? An RD Design for R&D. NBER Working Paper No. 22405.

Einiö, E. and Overman, H. (2016) The (Displacement) Effects of Spatially Targeted Enterprise Initiatives: Evidence from UK LEGI. CEPR Discussion Paper No. 11112.

Einiö, E. (2016) The Loss of Production Work: Evidence from Quasi-Experimental Identification of Labor Demand Functions. CEP Discussion Paper No 1451.

VATT Working Papers VATT Working Papers