FI SV EN

Does information increase the take-up of social benefits? Evidence from a new benefit program

Julkaisu: VATT Working Papers 83

Päiväys: 28.12.2016

Tiivistelmä

Sosiaalitukien alikäyttö voi merkittävästi heikentää sosiaaliturvajärjestelmän toimivuutta. Tämä ongelma korostuu erityisesti sellaisten etuuksien kohdalla, jotka on kohdennettu kaikkein heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien henkilöiden tukemiseen. Tässä tutkimuksessa arvioimme informaation vaikutusta sosiaalitukien alikäyttöön tarkastelemalla takuueläkkeen käyttöönottoa vuonna 2011. Takuueläke turvaa pienituloisille eläkeläisille vähimmäiseläketulon, 688 euroa kuukaudessa vuonna 2011, mikäli eläketulot ovat alle tämän rajan.

Takuueläkkeen käyttöönoton yhteydessä Kela lähetti osalle tukeen oikeutetuista eläkeläisistä tietoa takuueläkkeestä sekä esitäytetyn hakulomakkeen. Kirje sisälsi tietoa henkilön mahdollisesta oikeudesta saada takuueläkettä, sekä tietoja takuueläkkeen tulorajoista ja takuueläkkeen hakemisesta. Tutkimuksessa havaitsemme, että kirje ja hakulomake vaikuttivat hyvin merkittävästi takuueläkkeen hakemiseen. Kirjeen saaneet henkilöt hakivat takuueläkettä useammin ja nopeammassa aikataulussa kuin ne tukeen oikeutetut eläkeläiset, jotka eivät saaneet kirjettä. Tulokset osoittavat, että henkilökohtaista informaatiota lisäämällä voidaan merkittävästi vaikuttaa sosiaalitukien alikäyttöön. Tutkimuksessa ei sen sijaan havaita, että takuueläkkeestä uutisoinnilla olisi yhtä vahvaa vaikutusta hakemiseen.

Tutkimuksen pääteemat: Sosiaaliturva, verotus ja tulonjako

ISBN: 978-952-274-183-7

JEL: D03 H24 H55